Apliko si Shoqatë e Mjeteve Historike Retro

Anëtarët e shoqatave të mjeteve historike, qarkullojnë për një total prej *180 ditësh përgjatë një viti. Kjo bëhet e mundur nëpërmjet nënshkrimit të një marrëveshjeje mes shoqatës së mjeteve historike dhe DPSHTRR-së.

  APLIKO SI SHOQATË E MJETEVE HISTORIKE RETRO