Illyria Raid - 16 -24 Maj 2020

16/05/2020 - 08:45 to 24/05/2020 - 19:45

llyria Raid është rruga e parë- Road Raid që përshkon shtatë vende në 8 ditë në një ngjarje jo konkurruese. 2020 është edicioni i pestë i Illyria Raid dhe pas suksesit të madh të katër edicioneve të para, ekipi i organizues vendosi ta provojë vende të reja dhe rrugë të reja si;

Greqi- Bullgari - Maqedoni e Veriut - Shqiperi - Mal i Zi - Bosnje - Kroaci

Rruga ditore është ndërmjet 250-350 km, 75% e tyre është jashtë rrugës, çdo ditë në qytet të ndryshëm.

http://www.illyriaraid.com/  

http://www.illyriaraid.com/20/route-20.html