Citroën AC4 1929< >
<
>

Modeli: Citroën AC4 Roadster

Prodhuesi: Citroën, Francë

Viti i prodhimit:1929 (1928-1932)

Sasia e prodhuar: mbi 121 000 mjete

Restaurator: Mjet i restauruar nga Kolasi Garage.

Anëtarësime