Mercedes Benz

Mercedes Benz

Modeli: Mercedes Benz

Zotëruesi: Eurocar

Vendndodhja: Tiranë

Përshkrim: Prodhuar rishtazi, bazuar në modelin e vitit 1932.