Mercedes-Benz B6 Gazelle

Mercedes-Benz B6 Gazelle

Modeli: Mercedes-Benz B6 Gazelle

Prodhuesi: Mercedes-Benz

Viti i prodhimit: Modeli i vitit 1929, riprodhuar më 1974

Zotëruesi: Ervin Kaftira

Vendndodhja: Tiranë

Përshkrim: Version 4 vendësh, dhe me kambio automatike. Mjeti është në gjendje pune.