Super Jawa 350 1980< >
<
>

Modeli: Super Jawa 350

Prodhuesi: František Janecek, Pragë, Çeki

Viti i prodhimit: 1980

Zotëruesi: auto_servis_ar

Specifika: Mjet me sistem 12 Volt.

Anëtarësime