Super Jawa 350, model 636

Super Jawa 350, model 636

Modeli: Super Jawa 350, model 636

Prodhuesi: František Janecek, Pragë, Çeki

Viti i prodhimit: 1980

Zotëruesi: auto_servis_ar

Specifika: Mjet me sistem 12 Volt.