Mercedes-Benz, mjeti zyrtar i Drejtorit të Bankës së Shqipërisë, Degës Korçë, në vitin 1938.< >

Mercedes-Benz, mjeti zyrtar i Drejtorit të Bankës së Shqipërisë, Degës Korçë, në vitin 1938.

Burim infomacioni: Komuniteti i #KoleksionistëveShqiptarë në grupin më pasionant të #mjeteveHistorike, @RETRO Club!

 

Anëtarësime