Batalioni i Transportit Kamëz - Vitet 80'< >

Profesor Vasil Nini gjatë praktikës mësimore në Batalionin e Transportit Kamëz me automjetin Zis.

Burim informacioni: https://www.facebook.com/groups/2259496134267574/?ref=bookmarks

 

Anëtarësime