Krijimi i gazetës së parë Retrospektive

Krijimi i gazetës së parë Retrospektive

  Krijimi i Gazetës së Parë Retrospektive dedikuar Kolekisionit të Automotorizimit Shqiptar