Patentë dhe Vizitë Mjekësore< >
<
>

Patentë - Klasi 1 (Parë) / Për drejtimin e cfarëdolloj Automjeti. Ishin shumë të rralla këto kualifikime në atë kohë. Vizita mjekësore shoqëronte patentën dhe kërkohej nga organet e qarkullimit rrugor gjatë kontrollit.

Anëtarësime