Targë automjeti e tipit kamion - vitet ''80

Targë automjeti e tipit kamion - vitet ''80

Targë automjeti e tipit kamion - vitet '80.

Targa është regjistruar në qytetin e Fierit.