Targë Motomjeti e viteve '80

Targë Motomjeti e viteve '80

Targë Motomjeti e viteve '80, e regjistruar në qytetin e Durrësit.