Targë Motomjeti e viteve '80< >

Targë Motomjeti e viteve '80, e regjistruar në qytetin e Durrësit.

Anëtarësime