Lorenc Dhima

Dashurinë për mjetet historike si vlera arti, teknologji, dizajn, mjeshtëri e krijimtari të paharrueshme, në këtë komunitet koleksionistësh shqiptarë, e jetojmë edhe nëpërmjet pasionit e mjeshtërisë së Lorenc Dhima!

I njohur për restaurimet e Fiat-eve më së shumti, por jo vetëm, ndjekim një intervistë të shkurtër me rrëfime personale të tij.

Faleminderit Lorenc për intervistën!

Së shpejti intervista të tjera, me personazhe e karaktere RETRO! 

#RetroKarantina #RetroPersonazh #MjeteHistorikeShqiptare #KoleksionistëShqiptarë

RETRO Personazh - Lorenc Dhima

Anëtarësime