Retro Club

RETRO Club mbledh të gjithë miqtë e platformës online www.retro.al për të diskutuar bashkërisht mbi tematika të ndryshme për mjetet historike si psh: organizim eventesh, ftesa për pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme, sugjerime e këshilla.

Në këtë komunitet realizohet komunikimi dhe njohja midis koleksionistëve dhe të pasionuarve për të shkëmbyer informacione dhe sugjerime mbi mjetet me vlera historike.