Ford Customline

Ford Customline

Modeli: Ford Customline

Prodhuesi: Ford

Viti i prodhimit: 1952

Zotëruesi:  Vasil Rafti

Vendndodhja: Tiranë

Përshkrim: Seria e vitit 1952 u prezantua si rifreskim i përgjithshëm, por gjithsesi i ngjashëm me linjën e çelur gjatë vitit 1949.

Ky stil dizajni me linja rrumbullake vijoi të prodhohej deri në vitin 1954.