Kapaku i një libri 'Përmbledhëse e Sistemeve të automobileve' viti 1970.< >

Kapaku i nje libri 'Permbledhese e Sistemeve te automobileve' viti 1970.

Anëtarësime