Leje Qarkullimi për Vespa. Viti 1982.

Leje Qarkullimi për Vespa. Viti 1982.

Leje Qarkullimi për Vespa. Viti 1982.

Burim informacioni: Muzeu Ron