Posta Shqiptare - Viti 1995

Posta Shqiptare - Viti 1995

Pulla  e postës Shqiptare dedikuar Karl Benz.

Burim informacioni: https://www.facebook.com/media/set/?set=p.3287893151231679&type=3