Posta Shqiptare - Viti 1995< >

Pulla  e postës Shqiptare dedikuar Karl Benz.

Burim informacioni: https://www.facebook.com/media/set/?set=p.3287893151231679&type=3

Anëtarësime