Targë Motomjeti e vitit 1991< >

Nr.Targës: TR 28-11 

Zotëruesi: Thoma Bifsha

Mjeti: Suzuki

Targa është regjistruar për herë të parë më 24-01-1991

Anëtarësime