Komisioni dhe Struktura Mbikqyrëse

Komisioni Retro

 

Z. Maksim TASHI

Kryetar i Komisionit (Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë)

 

 

Mjeshtër Përparim KOLASI

Anëtar (Koleksionist nga Komuniteti RETRO)

 

 

Mjeshtër Medi HALILAJ

Anëtar (Koleksionist nga Komuniteti RETRO)

 

 

Z. Mikel Zharri

Inxhinier

 

 

Znj. Sibora XHEMALI

Anëtare (DPSHTRR)

 

 

Z. Arbër TOSKA

Anëtar (DPSHTRR)

 

 


Struktura Mbikqyrëse

 

 

Znj. Ema KOÇI

(DPSHTRR)

 

 

Z. Endrit ÇELA

(DPSHTRR)

 

 

Z. Kristi JORGJI

(DPSHTRR)

 

 

Z. Sokol DUMA

(DPSHTRR)

 

 

Z. Visar ÇEKIÇI

(DPSHTRR)