Saranda mirëpret 35 ekuipazhet e old car club - Bari

Saranda, qyteti i boungavilleve dhe i ujërave blu kristal, mirëpret 35 ekuipazhet e Old Car Club - Bari në edicionin e tyre të Mesdheut. Nisën sot ditën në Sarandë ku koleksionistët italianë po ndërthurin historinë dhe klasiken me modernen. Turi do të vazhdojë në Butrint për të vizituar parkun kombëtar me histori dhe objekte me rëndësi arkeologjike. Do të vazhdojë në Ksamil dhe Syrin e Kaltër për të bërë bashkë në një atmosferë magjike natyrën dhe historinë.

Saranda 2023

Anëtarësime