Targë Suvenir

Apliko Online për Targë Suvenir

Të dhënat e kontaktit
Shkruaj Dedikimin - Krijo targën tënde

RREGULLORE

  • Ndalohen fjalët e pahijshme dhe fyese.
  • Ndalohet riprodhimi i një formati targe ekzistuese në qarkullim, shembull: TR 1234 A ose AA 123 AA.
  • Ndalohet qarkullimi në rrugë me këto targa.
  • Tarifa për këtë shërbim: 1500 Lekë